Ngân hàng Islamic Palestinian Bank tại Palestinian Territories, Jabalia, village

Palestinian Territories, Jabalia, village, GPS: 31.5225,34.4857

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Islamic Palestinian Bank tại địa chỉ: Palestinian Territories, Jabalia, village / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Islamic Palestinian Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Jabalia, village

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Jabalia Camp