Ngân hàng The National Bank tại Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem, GPS: 31.7042,35.1935

Điện thoại: 2771370

Website: http://www.tnb.ps

Giờ mở cửa: Su-We 08:30-14:30; Th 08:30-13:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng The National Bank tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Bethlehem / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng The National Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Giờ mở cửa: 8:00 - 14:30

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem