Ngân hàng Lloyds tại Vương quốc Anh, Anh, Calne, High Street, 11

Vương quốc Anh, Anh, Calne, High Street, 11, GPS: 51.4388,-2.0053

Điện thoại: (0345) 3000 000

Website: https://www.lloydsbank.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-15:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Lloyds tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Calne, High Street, 11 / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Lloyds hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham, High Street, 30

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham, High Street, 29

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham, Market Place, 71

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham, Market Place, 2

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Vương quốc Anh, Anh, Chippenham, High Street, 15-16