Ngân hàng FATEN - Palestine for Credit and Development - Ni'leen branch tại Palestinian Territories, Ni'lin, village

Palestinian Territories, Ni'lin, village, GPS: 31.9456,35.023

Website: http://www.faten.org

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-15:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng FATEN - Palestine for Credit and Development - Ni'leen branch tại địa chỉ: Palestinian Territories, Ni'lin, village / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng FATEN - Palestine for Credit and Development - Ni'leen branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Israel, Center District, Modi'in-Maccabim-Re'ut

Website: https://online.bankotsar.co.il

Israel, Center District, Modi'in-Maccabim-Re'ut

Website: https://www.bankhapoalim.co.il

Israel, Center District, Modi'in-Maccabim-Re'ut

Israel, Center District, Modi'in-Maccabim-Re'ut

Palestinian Territories, Ni'lin, village

Israel, Center District, Modi'in-Maccabim-Re'ut

Website: https://www.leumi.co.il