Ngân hàng NOA tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0616,19.5124

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng NOA tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng NOA hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 14

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 1

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, 21

Website: http://www.unionbank.al

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00