Ngân hàng Pa tại Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Hebron, GPS: 31.5461,35.0931

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Pa tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Hebron / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Pa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Palestinian Territories

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Hebron, shr` `yn sr@, 22211901

Điện thoại: 022211902

Website: http://www.alabdeen.ps