Ngân hàng Sudan Bank tại Nam Sudan, Western Bahr el Ghazal, Wau, Nam Sudan

Nam Sudan, Western Bahr el Ghazal, Wau, Nam Sudan, GPS: 7.7015,28.0046

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Sudan Bank tại địa chỉ: Nam Sudan, Western Bahr el Ghazal, Wau, Nam Sudan / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Sudan Bank hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\