Ngân hàng Western Union tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0641,19.5173

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Western Union tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Western Union hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 89

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 44

Website: https://www.nbgbank.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 83

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-15:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjuhadol, 52

Albania, Dobraç, village