Ngân hàng زياد كيوان tại Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya, GPS: 32.1884,34.972

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng زياد كيوان tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Kalkilya / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng زياد كيوان hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Điện thoại: +97092930181

Website: http://www.vitas.ps

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-16:00

Palestinian Territories, Area C, Kalkilya

Palestinian Territories, Area C, Kalkilya