Bưu điện 8026 Zürich 26 Aussersihl tại Thụy Sĩ, Zürich, Fryderyka Chopina, 8

Thụy Sĩ, Zürich, Fryderyka Chopina, 8, GPS: 47.3767,8.5273

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-18:00, Sa 09:00-12:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện 8026 Zürich 26 Aussersihl tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Zürich, Fryderyka Chopina, 8 / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện 8026 Zürich 26 Aussersihl hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Zürich, Kasernenstrasse, 97

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:30-22:30; Sa 06:30-20:00; Su 10:00-22:30

Thụy Sĩ, Zürich, Kozieglowska, 89

Website: http://www.post.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-18:30;Sa 08:00-16:00

Thụy Sĩ, Molkenstrasse, 8

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Zürich, Molkenstrasse, 21

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:30; We 08:30-17:30; Sa 09:00-13:00

Thụy Sĩ, Zürich, Seebahnstrasse, 89

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-16:00

Thụy Sĩ, Zürich, Wierzbowa, 97

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:30-22:30, Sa 06:30-20:00, Su 10:00-22:30