Bưu điện Bulawayo Main Post Office tại Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo, GPS: -20.1542,28.5821

Điện thoại: +263962535

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-11:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Bulawayo Main Post Office tại địa chỉ: Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo / 139402 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Bulawayo Main Post Office hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\