Bưu điện Correos de Bolivia tại Bolivia, La Paz, Copacabana

Bolivia, La Paz, Copacabana, GPS: -16.165,-69.085

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Correos de Bolivia tại địa chỉ: Bolivia, La Paz, Copacabana / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Correos de Bolivia hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\