Bưu điện Bolivia

40 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Cochabamba, Calle 25 de Mayo, 377

Điện thoại: +591 4 4124043

Website: http://www.fedex.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 09:00-12:00

Bolivia, Cochabamba, Calle Luis Uriona, 1936

Điện thoại: +591 44252004;+591 72233555

Website: http://www.transcopacabanasa.com.bo

Bolivia, La Paz

Bolivia, Santa Cruz

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Bolivia.\