Bưu điện trong thị trấn Crikvenica, Croatia

2 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Crikvenica

Điện thoại: +385 72 303 304

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:30-21:00; oct-may mo-fr 07:00-20:00, sa 07:00-14:00

Croatia, Crikvenica, Ulica Ivana Skomerze, 2

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Crikvenica, Croatia.\