Bưu điện trong thị trấn Pag, Croatia

đối tượng
bộ lọc

Croatia, Pag

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Giờ mở cửa: Jun 15-Aug 15 Mo-Fr 07:30-21:00, Sa 08:00-12:00; Aug 16-Jun 14 Mo-Fr 08:00-17:00, Sa 08:00-12:00; PH off

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Pag, Croatia.\