Bưu điện trong thành phố Pula, Croatia

11 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Pula, Creska, 5

Điện thoại: +385 52 534 785

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-16:00

Croatia, Pula, Jeretova, 16

Điện thoại: +385 52 372 664

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-16:00

Croatia, Pula, Danteov Trg, 4

Điện thoại: +385 72 303 304

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-14:00

Croatia, Pula, Istarska, 7

Điện thoại: +385 52 372 610

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Jun-Sep Mo-Sa 08:00-21:00; Oct-May Mo-Fr 08:00-17:00

Croatia, Pula, Lakeshore Road West, 15

Điện thoại: +385 52 372 693

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-14:00

Croatia, Pula, Stiglicheva, 22

Điện thoại: +385 52 540 620

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-16:00

Croatia, Pula, Danteov Trg, 4

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:00-22:00

Croatia, Pula, Koparska, 64

Điện thoại: +385 52 372 612

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-14:00

Croatia, Pula

Điện thoại: +385 52 372 607

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-14:00

Croatia, Pula, Trg Republike, 1

Điện thoại: +385 52 372 688

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-15:00; Tu 08:30-17:00

Croatia, Pula, Tomasinijeva, 15

Điện thoại: +385 52 372 693

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-14:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Pula, Croatia.\