Bưu điện trong thị trấn Larnaca, Síp

7 đối tượng
bộ lọc

Síp, Larnaca

Website: https://www.ups.com/

Síp, Larnaca

Síp, Larnaca

Síp, Larnaca

Điện thoại: +357 24643666

Website: http://www.ups.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-18:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Larnaca, Síp.\