Bưu điện Palestinian Territories

96 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Far'a, village

Palestinian Territories, Azzoun

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Palestinian Territories, Beit Ula, village

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Area A, Halhul

Palestinian Territories, Area B, Deir Nidham, village

Điện thoại: 0597256274

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area B, Sinjil

Palestinian Territories, Area A, Dhinnaba, village

Palestinian Territories, Jabalia Camp

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm, Nablus Street, 2688721

Điện thoại: 092688721

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, al-Yamun, village

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-15:00

Palestinian Territories, Deir el-Balah

Palestinian Territories, Deir el-Balah

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Palestinian Territories.\