Bưu điện Madagascar

66 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Ambatondrazaka

Madagascar, Boeny, Mahajanga

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-12:00

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Website: http://www.paositramalagasy.mg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-12:00

Madagascar, Diana, Andoany

Madagascar, Melaky, Maintirano

Website: http://www.paositramalagasy.mg

Madagascar, Boeny, Mahajanga

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:00; Sa 10:00-22:00

Madagascar, Vakinankaratra, Behenjy, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-16:00

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Atsinanana, Vatomandry

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Andasibe, village

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ranomafana, Ifanadiana

Website: http://www.paositramalagasy.mg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:00; Sa 10:00-22:00

Madagascar, Anosy, Amboasary

Madagascar, Menabe, Manja

Madagascar, Androy, Ambovombe-Androy

Website: http://www.paositramalagasy.mg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-12:00

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Website: http://www.paositramalagasy.mg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-22:00; Sa 08:00-12:00

Madagascar, Sofia, Antsohihy

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Madagascar.\