Bưu điện trong thành phố Priština, Kosovo

15 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Điện thoại: +37745655400

Website: http://www.postaselam.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština, Pashko Vasa, 37

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Priština (District of Prishtina (01)), Kosovo.\