Bưu điện trong thị trấn Dragasani, Romania

đối tượng
bộ lọc

Romania, Vâlcea, Dragasani, Wen Jiao Tong ri, 38

Điện thoại: +40372-715953

Website: http://www.fancourier.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Dragasani (Vâlcea), Romania.\