Bưu điện trong thành phố Drobeta-Turnu Severin, Romania

4 đối tượng
bộ lọc

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Điện thoại: +40 252-311 433

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr: 09:00-13.00, 13:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, Bulevardul Dunarii, 3

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, Bulevardul Dunarii, 7

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, Strada Topolnitei, 6

Điện thoại: +40721-275486

Website: http://www.fancourier.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți), Romania.\