Bưu điện trong làng Morbio Inferiore, Thụy Sĩ

2 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Tesino, Morbio Inferiore, village, Via Francesco Chiesa, 5

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-11:00,14:30-18:00; Sa 08:30-11:00

Thụy Sĩ, Tesino, Morbio Inferiore, village, Stanislawa Moniuszki, 8

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-11:00,14:30-18:00;Sa 08:30-11:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại village Morbio Inferiore (Tesino), Thụy Sĩ.\