Bưu điện trong thị trấn Münsingen BE, Thụy Sĩ

đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Bern, Münsingen BE, Bahnhofplatz, 3

Điện thoại: +41 848 888 888

Website: http://www.post.ch

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-12:00, 14:00-18:00; Sa 08:30-12:00; Su off

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Münsingen BE (Bern), Thụy Sĩ.\