Bưu điện trong làng Gongguan, Đài Loan

3 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village, Rynek, 74

Điện thoại: +886-2-2365-9518

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:30-12:00

Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village, Aleja Turystow, 301

Điện thoại: +886-2-2363-7009

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village, Strzelcow, 301

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại village Gongguan (Cao Hùng), Đài Loan.\