Bưu điện trong làng Guangda Village, Đài Loan

đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Taichung, Guangda Village, village, Wu Quan Lu , 311;313

Điện thoại: +886-4-2202-3810

Website: https://www.post.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại village Guangda Village (Taichung), Đài Loan.\