Bưu điện Turkmenistan

26 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Howdan B, 5

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Mary Region, Bayramaly

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Balkan Region, Hazar

Turkmenistan

Turkmenistan, Mary Region, Bayramaly

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Turkmenistan, Ashgabat, 10 yyl Abadancylyk (1945) sayoly, 137

Điện thoại: (+993-12) 48-26-45, (+993-12) 48-26-67

Website: http://www.greatsilkroad.tm

Giờ mở cửa: M-F 9:00-18:00; Sat 9:00-13:00

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Lebap Region, Atamyrat

Điện thoại: +99344422222

Giờ mở cửa: 24/7

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Turkmenistan.\