Bưu điện trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

14 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Howdan B, 5

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00

Turkmenistan, Ashgabat, 10 yyl Abadancylyk (1945) sayoly, 137

Điện thoại: (+993-12) 48-26-45, (+993-12) 48-26-67

Website: http://www.greatsilkroad.tm

Giờ mở cửa: M-F 9:00-18:00; Sat 9:00-13:00

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Magtymguly (2033) sayoly, 129

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99312330213

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Ashgabat, Turkmenistan.\