Bưu điện trong thị trấn Khust, Ukraina

4 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Điện thoại: (03142) 5-40-06

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust, Kniazia Koriatovicha vulitsia, 10

Điện thoại: 03142-4-61-31

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-14:00

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Khust (Zakarpatska Oblast), Ukraina.\