Bưu điện trong thị trấn Korosten, Ukraina

13 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten, Mel'nika vulitsia, 14

Điện thoại: +380414249471

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30; Sa 08:00-16:30

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414242380

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:30; Sa 08:30-16:30

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414232271

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten, Grushevs'kogo vulitsia, 9

Điện thoại: +380414296551

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-18:00; Su 10:00-14:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414242524

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414266410

Giờ mở cửa: Tu-Sa 08:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten, Sosnovs'kogo vulitsia, 25

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten, Grushevs'kogo vulitsia, 165

Điện thoại: +380414242502

Giờ mở cửa: Tu-Fr 09:00-14:00; Sa 09:00-13:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten, Shevchenka vulitsia, 55

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414296271

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-17:00

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414296171

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:30; Sa 08:30-16:30

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Korosten

Điện thoại: +380414243020

Giờ mở cửa: Tu-Sa 08:00-17:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Korosten (Zhytomyr (tỉnh)), Ukraina.\