Bưu điện trong thành phố Kramatorsk, Ukraina

28 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Hauptstrasse, 70в

Điện thoại: 0-800-500-609

Website: http://novaposhta.ua

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: 0-800-500-609

Website: http://novaposhta.ua

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Geroyiv Ukrayini vulitsia, 16/3

Điện thoại: 0626430505

Giờ mở cửa: Tu-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Sa 08:00-15:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: 0507729381

Website: http://intime.ua

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Iaroslava Mudrogo vulitsia, 39

Điện thoại: +380 62 3367919

Website: http://novaposhta.ua

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 64828

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Tu-Sa 08:30-12:00, 13:00-17:30

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Khabarovs'ka vulitsia, 34

Điện thoại: +380 62 3367919

Website: http://novaposhta.ua/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 18900

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Parkova vulitsia, 26

Điện thoại: 0(50) 331-30-76

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-18:00; Su 09:00-13:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 74285

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Tu-Fr 09:00-12:00, 13:00-18:00; Sa 09:00-15:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Akademichna vulitsia, 60

Điện thoại: +380 6264 74330

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-15:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Khabarovs'ka vulitsia, 32

Điện thoại: +380 6264 62906

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Burgistrasse, 24

Điện thoại: +380 67 6196972;+380 50 7729381

Website: http://www.intime.ua/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Oleksi Tikhogo vulitsia, 5

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-16:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Khabarovs'ka vulitsia, 32

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Dvirtseva vulitsia, 14

Điện thoại: +380 6264 72380

Website: http://ukrposhta.ua/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-15:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Kramatorsk (Donetsk (tỉnh)), Ukraina.\