Bưu điện trong thị trấn Lysianka, Ukraina

đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Cherkasy (tỉnh), Lysianka

Điện thoại: 0-800-500-609

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Lysianka (Cherkasy (tỉnh)), Ukraina.\