Bưu điện trong thị trấn Obukhiv, Ukraina

7 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv, Kashtanova vulitsia, 9

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv, Malishka vulitsia, 2

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv, Kiyivs'ka vulitsia, 107

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-17:00

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv, Kiyivs'ka vulitsia, 119

Điện thoại: 0-800-500-609

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-17:00

Ukraina, Kiev (tỉnh), Obukhiv

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Obukhiv (Kiev (tỉnh)), Ukraina.\