Bưu điện trong thị trấn Kendal, Vương quốc Anh

6 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Burton Road, 41

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:30; Sa 08:30-12:30

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Stricklandgate, 75

Điện thoại: +44 845 722 3344

Website: http://www.postoffice.co.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo,We-Fr 09:00-17:30; Tu 09:30-17:30; Sa 09:00-12:30

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Hallgarth Circle, 91-93

Điện thoại: +44 1539 721634

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Oktiabr'skaia ulitsa, 75

Điện thoại: 03456 021021

Website: http://www.royalmail.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30; Sa 08:00-12:30

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Sandylands Road, 65

Điện thoại: +44 1539 723284

Vương quốc Anh, Anh, Kendal, Stanislawa Noakowskiego, 65

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Kendal (Anh), Vương quốc Anh.\