Bưu điện trong thành phố Yazd, Iran

4 đối tượng
bộ lọc

Iran, Yazd Province, Yazd, mntZr qy'm, 1

Điện thoại: 09108170133

Website: http://tpgyazd@gmail.com

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Yazd (Yazd Province), Iran.\