Bưu điện Empresa de Correos de Bolivia tại Bolivia, Cochabamba, Heerstraat, 131

Bolivia, Cochabamba, Heerstraat, 131, GPS: -17.3928,-66.1586

Điện thoại: +591 4 4230469; +591 4 4230984

Website: http://www.correosbolivia.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Empresa de Correos de Bolivia tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba, Heerstraat, 131 / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Empresa de Correos de Bolivia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Avenida Ayacucho, 131

Điện thoại: +591 4 4230469;+591 4 4230984

Website: http://www.correosbolivia.com/

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Calle 25 de Mayo, 377

Điện thoại: +591 4 4124043

Website: http://www.fedex.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 09:00-12:00