Bưu điện Macedonian Post tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 121

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 121, GPS: 42.0037,21.3872

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Macedonian Post tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 121 / 139402 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Macedonian Post hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Ankarska, 31

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mile Pop Jordanov, 70

Website: http://www.posta.mk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-11:00,11:30-17:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk