Bưu điện Macedonian Post tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mile Pop Jordanov, 70

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mile Pop Jordanov, 70, GPS: 41.9957,21.3974

Website: http://www.posta.mk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-11:00,11:30-17:00

Wikipedia: https://mk.wikipedia.org/wiki/Македонска пошта

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Macedonian Post tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mile Pop Jordanov, 70 / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Macedonian Post hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Ankarska, 31

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 121

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Hỗ trợ xe lăn: Limited