Bưu điện MaltaPost tại Malta, Gzira, Triq Manwel Dimech, 118

Malta, Gzira, Triq Manwel Dimech, 118, GPS: 35.9101,14.4978

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:30-13:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện MaltaPost tại địa chỉ: Malta, Gzira, Triq Manwel Dimech, 118 / 139402 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện MaltaPost hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Malta, Sliema

Malta, Hamrun

Malta, San Gwann

Malta, St. Julian's

Giờ mở cửa: Oct 01 - Jun 14: Mo-Fr 08:30-14:30; Jun 15 -Sep 30: Mo-Fr 08:00-14:00

Malta, Ta' Xbiex

Malta, Valletta