Bưu điện 明石西郵便局 tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.6972,134.9077

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện 明石西郵便局 tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện 明石西郵便局 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Harima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Điện thoại: 078-946-1951

Website: http://map.japanpost.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Harima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi