Bưu điện Central Post Office tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3271,19.8157

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Central Post Office tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 137691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Central Post Office hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.postashqiptare.al/

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Central Albania, Tirana