Bưu điện Posta Shqiptare tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3218,19.8245

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Posta Shqiptare tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 139403 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Posta Shqiptare hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Dhimiter S. Shuteriqi, 3