Bưu điện Zyra Posta Tirana 9 tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3258,19.8031

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Zyra Posta Tirana 9 tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 139403 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Zyra Posta Tirana 9 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Selita e Vogël, village, Rruga Irfan Tomini, 2

Website: http://postashqiptare.al/

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Dhimiter S. Shuteriqi, 3