Quán bar Abbasi Petrol pump tại Pakistan, Naushahro Firoz

Pakistan, Naushahro Firoz, GPS: 26.8119,68.1936

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Abbasi Petrol pump tại địa chỉ: Pakistan, Naushahro Firoz / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Abbasi Petrol pump hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\