Quán bar AVATAR tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0694,19.5146

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar AVATAR tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar AVATAR hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 6

Điện thoại: +355685055666

Website: https://www.facebook.com/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-23:59

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Vaso Kadia, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 44

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 40

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No