Quán bar Britania tại Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë, GPS: 40.4528,19.4857

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Britania tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Vlorë / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Britania hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë