Quán bar Café y Tapas tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de la Montera, 12

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de la Montera, 12, GPS: 40.4176,-3.7028

Điện thoại: +34 915326151

Website: http://cafeandtapas.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Café y Tapas tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de la Montera, 12 / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Café y Tapas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Provincia Eclesiástica de Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Carrera de San Jeronimo, 7

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Tetuan, 12

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Amerikalaan, 7