Quán bar Caffe Ssine tại Albania

Albania, GPS: 40.9437,19.9491

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Caffe Ssine tại địa chỉ: Albania / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Caffe Ssine hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550696854777

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00:22:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699456650

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00:21:30

Albania, Central Albania, Elbasan

Website: https://m.facebook.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:00:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 00355069983944

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30:23:30

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Southern Albania, Agim, village