Quán bar Colonial tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 2, GPS: 42.0694,19.5171

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Colonial tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 2 / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Colonial hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 7

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 9

Hỗ trợ xe lăn: Limited