Quán bar Crazy Kim tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2355,109.1948

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Crazy Kim tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Crazy Kim hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Bữa ăn sáng; Cà phê; Thịt nướng

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Ẩm thực: Bánh hamburger; Bánh hamburger; Ẩm thực đức; Ẩm thực đức; Bánh hamburger; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực đức; Ẩm thực nga; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực nga; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực nga

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hung Vuong, 176/14

Điện thoại: +841213691410

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-03:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Nguyen Thien Thuat, 60

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-00:00